Zásady komunity

Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas zo zasadami komunity.

 1. Tieto stránky a služby Pačimsa.sk môže využívať každý, kto súhlasí a rešpektuje podmienky použitia v tomto dokumente a má minimálne 18 rokov.
 2. Použivatelia Pačimsa.sk nesmú:
  • a.) zverejňovať prostredníctvom Pačimsa.sk obsah, ktorý môže poškodiť prevádzkovateľa Pačimsa.sk, používateľov tejto služby, alebo inú osobu
  • b.) zverejňovať prostredníctvom Pačimsa.sk obsah (predovšetkým obrázky, fotografie, text, videa a zvuk), ktorého nie sú jediným vlastníkom s výhradnými právami
  • c.) zverejňovať prostredníctvom Pačimsa.sk obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi
  • d.) zverejňovať prostredníctvom Pačimsa.sk obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky
  • e.) zverejňovať prostredníctvom Pačimsa.sk obsah, ktorý zobrazuje erotiku, sex, násilie, nenávisť voči niekomu ďalšiemu
 3. Použivatelia Pačimsa.sk sa zaväzujú:
  • a.) správať sa slušne, neurážať ostatných členov, resp. používateľov Pačimsa.sk
  • b.) dodržiavať zákony Slovenskej republiky
  • c.) vyhýbať sa konaniu, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno prevádzkovateľa Pačimsa.sk a služby, ktorú poskytuje
  • d.) vyhnúť sa konaniu, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno ostatných používateľov Pačimsa.sk
  • a.) zverejňovať prostredníctvom Pačimsa.sk obsah, ktorý môže poškodiť prevádzkovateľa Pačimsa.sk, používateľov tejto služby, alebo inú osobu
  • b.) zverejňovať prostredníctvom Pačimsa.sk obsah (predovšetkým obrázky, fotografie, text, videa a zvuk), ktorého nie sú jediným vlastníkom s výhradnými právami
  • c.) zverejňovať prostredníctvom Pačimsa.sk obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi
  • d.) zverejňovať prostredníctvom Pačimsa.sk obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky
  • e.) zverejňovať prostredníctvom Pačimsa.sk obsah, ktorý zobrazuje erotiku, sex, násilie, nenávisť voči niekomu ďalšiemu
  • f.) oznámiť konanie, ktoré je v rozpore s týmito Zásadami komunity prevádzkovateľovi napríklad prostredníctvom svojho účtu a to zaslaním správy Administrátorovi (@admin) alebo prostredníctvom emailovej adresy admin@pacimsa.sk
 4. Prevádzkovateľ Pačimsa.sk si vyhradzuje právo:
  • a.) upravovať tieto zásady
  • b.) zablokovať účet bez udania dôvodu používateľovi, ktorý nedodržuje tieto zásady
Pacimsa.sk Pre plnohodnotný zážitok, prosím povoľte notifikácie. Je to DÔLEŽITÉ pokiaľ chcete dostávať UPOZORNENIA na NOVÉ SPRÁVY.
Dismiss
Allow Notifications